δημαγωγέω

δημᾰγωγ-έω,
A to be a leader of the people,

καλῶς δ. Isoc.2.16

;

τῇ μὲν ἐξουσίᾳ τυραννῶν, ταῖς δ' εὐεργεσίαις δημαγωγῶν Id.10.37

; cf. δημαγωγεῖ· στρατηγεῖ, Hsch.: usu. in bad sense, Ar.Ra.423, etc.
2 c. acc. pers.,

δ. ἄνδρας

curry favour with,

X.An.7.6.4

, cf. Arist.Pol. 1305b26, al.:—[voice] Pass., to be won over, conciliated by popular arts, J.AJ 16.2.5.
b = ψυχαγωγέω, τὸν πόθον, of a work of art, Him.Ecl.31.6; τὸ θέατρον, of Homer, Id.Or.20.3.
3 c. acc. rei, introduce measures so as to win popularity,

τὰ πρὸς ἡδονὴν τῷ πλήθει D.H.Dem. 17

;

βουλὰς δ. LXX1 Es.5.70(73)

.
II in causal sense, δ. τινά make him popular, App.BC5.53, Pun.133.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • δημαγωγήσει — δημαγωγέω to be a leader of the people aor subj act 3rd sg (epic) δημαγωγέω to be a leader of the people fut ind mid 2nd sg δημαγωγέω to be a leader of the people fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δημαγωγεῖ — δημαγωγέω to be a leader of the people pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) δημαγωγέω to be a leader of the people pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δημαγωγοῦ — δημαγωγέω to be a leader of the people pres imperat mp 2nd sg (attic) δημαγωγέω to be a leader of the people imperf ind mp 2nd sg (attic) δημαγωγός popular leader masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δημαγωγοῦν — δημαγωγέω to be a leader of the people pres part act masc voc sg (attic epic doric) δημαγωγέω to be a leader of the people pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δημαγωγοῦντα — δημαγωγέω to be a leader of the people pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) δημαγωγέω to be a leader of the people pres part act masc acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δημαγωγοῦντι — δημαγωγέω to be a leader of the people pres part act masc/neut dat sg (attic epic doric) δημαγωγέω to be a leader of the people pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δημαγωγοῦσι — δημαγωγέω to be a leader of the people pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) δημαγωγέω to be a leader of the people pres ind act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δημαγωγοῦσιν — δημαγωγέω to be a leader of the people pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) δημαγωγέω to be a leader of the people pres ind act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δημαγωγούμενον — δημαγωγέω to be a leader of the people pres part mp masc acc sg (attic epic doric) δημαγωγέω to be a leader of the people pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δημαγωγούντων — δημαγωγέω to be a leader of the people pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) δημαγωγέω to be a leader of the people pres imperat act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δημαγωγήσαντα — δημαγωγέω to be a leader of the people aor part act neut nom/voc/acc pl δημαγωγέω to be a leader of the people aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.